IP-Adressen:
IP1:0.0.0.0Uw IP-adres die in de header wordt vermeld.
IP2:0.0.0.0Uw IP-adres die door eventuele proxy server wordt doorgegegeven
IP3:54.167.15.6Uw IP-adres gededecteerd door de KERNEL-IT server d.m.v. PHP
Ip 0.0.0.0 betekend dat dit ip-adres onbekend is.